top of page

Monarchie in beroering onderzoekt de herdefiniëring van het vorstelijke hof gedurende de periode 1780-1820

Vorst, hof en politiek in de Nederlanden en Duitsland,         circa 1780 – circa 1820

Het project bestudeert de vormgeving van monarchaal gezag in vergelijkend perspectief, zowel diachroon in één gebied als synchroon in nabijgelegen gebieden binnen een zestal cases in de Noordelijke Nederlanden en in het (voormalige) Heilige Roomse Rijk. In elk van de drie deelprojecten staat één van de fasen van de overgangsperiode centraal: het late ancien régime, de Napoleontisch periode en de vroege Restauratie. Steeds worden daarbij dezelfde vragen gesteld over de veranderingen in legitimering en de verschuivingen in de besluitvorming nabij de troon.

bottom of page